ความสัมพันธ์ของเซลล์มีความสำคัญต่อการพัฒนา

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเซลล์เยื่อบุผิวที่เชี่ยวชาญในการกำจัดเซลล์พยาบาลจะกระจายออกไปและแผ่กระจายไปทั่วเซลล์ของพยาบาล สิ่งนี้จะสร้างพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเซลล์พยาบาลที่อยู่ด้านล่าง ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างเซลล์ทั้งสองประเภท การจับคู่ของเซลล์ภายในและภายนอกเกิดขึ้นผ่านกระบวนการทางกลอย่างง่ายของการดึงดูดและการขับไล่

ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเซลล์เยื่อบุผิวเฉพาะกลุ่มหนึ่งกับเซลล์พยาบาลจะนำไปสู่เซลล์เยื่อบุผิวที่เหลือถูกย้ายจากเซลล์พยาบาลไปยังเซลล์ไข่ นักวิจัยพบว่าโปรตีน Eya ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานของยีน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดต่อระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวและเซลล์พยาบาล ความสัมพันธ์ของเซลล์มีความสำคัญต่อการพัฒนา ความสัมพันธ์ทางกลระหว่างเซลล์ในระดับต่างๆ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับระดับ Eya นั้นเพียงพอที่จะควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนของประเภทเซลล์ที่ตรงกัน สามารถใช้ Eya เป็นชุดสกรูเพื่อควบคุมตำแหน่งของพันธมิตรทางพันธุกรรมได้